Disclaimer

Het Nationaal Camperweekend is een vrijwillig en vrijblijvend initiatief van NKC en Tweedehandscamper met als doel om met heel Nederland de opening van het camperseizoen te vieren. Het evenement is ‘zelforganiserend’. Elke organisator van een activiteit, de organisatoren van de Nationale Campermarkt, partners en andere partijen die bijdragen zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en/of de gevolgen daarvan voor-/tijdens en na het Nationaal Camperweekend. Elke deelnemer en elke organisator neemt deel en draagt bij op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico.

Bij elke activiteit gelden de voorwaarden en verantwoordelijkheden zoals deze door de organisator van de activiteit zélf zijn vastgesteld (zoals huisregels voor locaties en openingstijden en -regels van winkels). De organisatie van het Nationaal Camperweekend is verantwoordelijk voor het ontsluiten van het aanbod en dit verbinden met camperaars die graag willen genieten van een mooie start van het seizoen.

Het gebruik van de naam, het logo en beeldmerk en elke verwijzing daarnaartoe van het Nationaal Camperweekend is alleen onder voorwaarden toegestaan en slechts voor de voorbereiding, aankondiging en promotie en de organisatie van de activiteiten in het desbetreffende kalenderjaar. De overige voorwaarden staan beschreven in de handleidingen voor activiteiten, partners en sponsors.

Bezoekers van activiteiten en evenementen die herkenbaar verbonden zijn aan het Nationaal Camperweekend wordt aangeraden de ter plaatse geldende regels en regelementen te raadplegen (vooraf, on- en offline). De organisatie van het Nationaal Camperweekend is op geen enkele manier aansprakelijk voor welke gevolgen/schade van deelname aan het Nationaal Camperweekend.

Nationaal Camper Weekend